Prices

 

 

   

 

 

Peak season:

15.05.-31.08

       

 

other season

 

 

Persons

PRICES/Day

PRICES/6 Days

2

140,00 € 798,00 €

3

160,00 € 912,00 €

4

180,00 € 1026,00 €

5

200,00 € 1140,00 €

6

220,00 € 1254,00 €

 

Persons PRICES/Day PRICES/6 Days

2

110,00 € 627,00 €

3

130,00 € 741,00 €

4

150,00 € 855,00 €

5

170,00 € 969,00 €

6

190,00 € 1083,00 €